Zoekresultaten

Disfunctioneren

Een werkgever kan een werknemer ontslaan indien de werknemer niet goed functioneert. Daarbij is het van groot belang dat de werknemer periodiek wordt beoordeeld. Indien dit niet is gebeurd, wordt het voor een werkgever moeilijk om een werknemer wegens disfunctioneren te ontslaan. Ook moet een werknemer in de gelegenheid worden gesteld om zijn fun [...]

Verstoorde arbeidsrelatie onder de WWZ

Recent heeft de kantonrechter in 2 uitspraken een door de werkgever verzochte ontbinding van de arbeidsovereenkomst afgewezen.   De werkgever had in haar verzoekschrift gekozen voor 2 gronden, te weten disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie.   Onder het oude recht was het gebruikelijk om de ontbinding te baseren op diverse grond [...]

Meer ontslagzaken

Berekeningen en checks: – transitievergoeding berekenen – bereken uw ontslagvergoeding – vaststellingsovereenkomst check – ontslag overeenkomstcheck Diversen: – ziekte – vakantie – salarisloon – opzegtermijn – proeftijd – vernietiging – werknemers – werkgevers – procedures vergoeding – vergoeding – procedures – alter [...]

Strengere eisen voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid was het de bedoeling van de wetgever dat werknemers vanaf 1 juli 2015 eenvoudiger en goedkoper zouden kunnen worden ontslagen. Met ingang van 1 juli 2015 kun je slechts voor een aantal ontslaggronden bij de kantonrechter aankloppen. Je moet dan denken aan veelvuldige ziekte, disfunctioneren van [&hellip [...]

Verplichte ontslagroutes

Tenzij er sprake is van een ontslag op staande voet of ontslag tijdens een proeftijd zal een werkgever – indien de werknemer niet instemt met de opzegging van de arbeidsovereenkomst – zich tot het UWV of de kantonrechter moeten wenden. In het nieuwe stelsel kan de werkgever echter niet meer zelf meer kiezen tussen het […]

Ontslagroutes

Tenzij er sprake is van een ontslag op staande voet of ontslag tijdens een proeftijd zal een werkgever – indien de werknemer niet instemt met de opzegging van de arbeidsovereenkomst – zich tot het UWV of de kantonrechter moeten wenden. In het nieuwe stelsel kan de werkgever echter niet meer zelf meer kiezen tussen het […]

Tips voor ontslag

Voor de werknemer is van belang: – ga mondeling nergens mee akkoord; – laat een beëindigingsvoorstel altijd op schrift stellen en let op de bedenktijd van 2 weken na ondertekening; – teken dit voorstel pas nadat u juridisch advies hebt ingewonnen; – het tekenen van een onjuist beëindigingsvoorstel (vaststellingsovereenkomst) kan uw WW rec [...]

Ontslaggronden

Er is slechts een beperkt aantal gronden om een werknemer te ontslaan, te weten bedrijfseconomisch; Langdurige arbeidsongeschiktheid; regelmatig ziekteverzuim; disfunctioneren; verwijtbaar handelen; werkweigering; verstoorde arbeidsrelatie; andere omstandigheden. Als een van deze ontslaggronden zich niet voordoet, kan een werkgever een werknemer n [...]