Zoekresultaten

Vaststellingsovereenkomst check

Wilt u de inhoud van de vaststellingsovereenkomst laten checken? Upload hier de vaststellingsovereenkomst – samen met uw arbeidsovereenkomst en recente loonstrook – en wij controleren de inhoud daarvan binnen 24 uur voor een vaste prijs van € 250,– ex BTW.  Aan de hand van de inhoud van de vaststellingsovereenkomst zullen wij b [...]

Vaststellingsovereenkomst

Een werknemer kan instemmen met een door de werkgever gewenste beëindiging van het dienstverband. Dat zal met name het geval zijn indien de werknemer het eens is met de ontslaggrond en een vergoeding meekrijgt die recht doet aan de situatie. Zowel de werkgever als de werknemer doet er goed aan om gemaakte afspraken in een vaststellingsovereenkoms [...]

Check vaststellingsovereenkomst

Indien werknemer en werkgever een regeling treffen ten aanzien van de beëindiging van een dienstverband moet die regeling worden vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. De inhoud van de vaststellingsovereenkomst moet zodanig zijn opgesteld dat de werknemer recht heeft op een uitkering. Als partijen in overleg over gaan tot beëindi [...]

Meer ontslagzaken

Berekeningen en checks: – transitievergoeding berekenen – bereken uw ontslagvergoeding – vaststellingsovereenkomst check – ontslag overeenkomstcheck Diversen: – ziekte – vakantie – salarisloon – opzegtermijn – proeftijd – vernietiging – werknemers – werkgevers – procedures vergoeding – vergoeding – procedures – alter [...]

Verschil tussen opzegging met instemming werknemer en beëindiging met wederzijds goedvinden

De Wet Werk en Zekerheid introduceert per 1 juli 2015 een nieuwe route voor de beëindiging van een arbeidsovereenkomst: opzegging met instemming van de werknemer. De arbeidsovereenkomst kan dus rechtsgeldig worden opgezegd – zonder ontslagvergunning van het UWV dan wel ontbinding door de kantonrechter – indien de werknemer daarmee inst [...]

WW uitkering

Een werknemer heeft recht op een WW-uitkering als aan de volgende voorwaarden worden voldaan: hij is werknemer; hij is werkloos (hij heeft een relevant aantal arbeidsuren verloren en geen recht op loon over deze verloren uren); hij is beschikbaar voor werk; hij heeft minimaal 26 weken gewerkt in de 36 weken voorafgaand aan zijn eerste werklooshei [...]

Instemming werknemer en bedenktijd

De Wet Werk en Zekerheid introduceert per 1 juli 2015 een nieuwe route voor de beëindiging van een arbeidsovereenkomst: opzegging met instemming van de werknemer. De arbeidsovereenkomst kan dus rechtsgeldig worden opgezegd – zonder ontslagvergunning van het UWV dan wel ontbinding door de kantonrechter – indien de werknemer daarmee inst [...]

Disfunctioneren

Een werkgever kan een werknemer ontslaan indien de werknemer niet goed functioneert. Daarbij is het van groot belang dat de werknemer periodiek wordt beoordeeld. Indien dit niet is gebeurd, wordt het voor een werkgever moeilijk om een werknemer wegens disfunctioneren te ontslaan. Ook moet een werknemer in de gelegenheid worden gesteld om zijn fun [...]

Werkgevers

Wilt u als werkgever een werknemer ontslaan? Indien u wordt geconfronteerd met een werknemer die niet goed functioneert of er is sprake van een verstoorde arbeidsrelatie of een werknemer is langdurig ziek dan is het van groot belang dat u op het juiste moment de juiste stappen zet. Het onjuist inzetten van een ontslagzaak kan […]

Tips voor ontslag

Voor de werknemer is van belang: – ga mondeling nergens mee akkoord; – laat een beëindigingsvoorstel altijd op schrift stellen en let op de bedenktijd van 2 weken na ondertekening; – teken dit voorstel pas nadat u juridisch advies hebt ingewonnen; – het tekenen van een onjuist beëindigingsvoorstel (vaststellingsovereenkomst) kan uw WW rec [...]