Zoekresultaten

Verstoorde arbeidsrelatie onder de WWZ

Recent heeft de kantonrechter in 2 uitspraken een door de werkgever verzochte ontbinding van de arbeidsovereenkomst afgewezen.   De werkgever had in haar verzoekschrift gekozen voor 2 gronden, te weten disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie.   Onder het oude recht was het gebruikelijk om de ontbinding te baseren op diverse grond [...]

Verstoorde arbeidsrelatie

Dit is een ontslagreden die veelal zijn grond vindt in de slechte persoonlijke relatie tussen werkgever en werknemer. Als de werkgever meent dat de werknemer niet goed functioneert en verbeterpogingen niet het gewenste effect hebben, is al gauw sprake van een verstoorde arbeidsrelatie. Het is dan wel aan de werkgever om het (blijvende) disfuctioner [...]

Meer ontslagzaken

Berekeningen en checks: – transitievergoeding berekenen – bereken uw ontslagvergoeding – vaststellingsovereenkomst check – ontslag overeenkomstcheck Diversen: – ziekte – vakantie – salarisloon – opzegtermijn – proeftijd – vernietiging – werknemers – werkgevers – procedures vergoeding – vergoeding – procedures – alter [...]

Strengere eisen voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid was het de bedoeling van de wetgever dat werknemers vanaf 1 juli 2015 eenvoudiger en goedkoper zouden kunnen worden ontslagen. Met ingang van 1 juli 2015 kun je slechts voor een aantal ontslaggronden bij de kantonrechter aankloppen. Je moet dan denken aan veelvuldige ziekte, disfunctioneren van [&hellip [...]

Verplichte ontslagroutes

Tenzij er sprake is van een ontslag op staande voet of ontslag tijdens een proeftijd zal een werkgever – indien de werknemer niet instemt met de opzegging van de arbeidsovereenkomst – zich tot het UWV of de kantonrechter moeten wenden. In het nieuwe stelsel kan de werkgever echter niet meer zelf meer kiezen tussen het […]

Ontslagroutes

Tenzij er sprake is van een ontslag op staande voet of ontslag tijdens een proeftijd zal een werkgever – indien de werknemer niet instemt met de opzegging van de arbeidsovereenkomst – zich tot het UWV of de kantonrechter moeten wenden. In het nieuwe stelsel kan de werkgever echter niet meer zelf meer kiezen tussen het […]

Reorganisatie

Het kan voorkomen dat een werknemer goed functioneert en er geen sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie maar dat een werknemer toch wordt ontslagen. Dat kan op grond van een binnen het bedrijf doorgevoerde reorganisatie. Een reorganisatie kan worden doorgevoerd binnen een bedrijf of binnen een bepaalde afdeling van een bedrijf. Elke wijzigi [...]

Werkgevers

Wilt u als werkgever een werknemer ontslaan? Indien u wordt geconfronteerd met een werknemer die niet goed functioneert of er is sprake van een verstoorde arbeidsrelatie of een werknemer is langdurig ziek dan is het van groot belang dat u op het juiste moment de juiste stappen zet. Het onjuist inzetten van een ontslagzaak kan […]

Ontslaggronden

Er is slechts een beperkt aantal gronden om een werknemer te ontslaan, te weten bedrijfseconomisch; Langdurige arbeidsongeschiktheid; regelmatig ziekteverzuim; disfunctioneren; verwijtbaar handelen; werkweigering; verstoorde arbeidsrelatie; andere omstandigheden. Als een van deze ontslaggronden zich niet voordoet, kan een werkgever een werknemer n [...]

Toekenning ontslagvergoeding op verzoek werknemer

Het is doorgaans de werkgever die aanstuurt op beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een werknemer indien de arbeidsrelatie verstoord raakt. De werkgever kan de Kantonrechter in voorkomende gevallen verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De Kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst indien hij vaststelt dat sprake is van een versto [...]