Zoekresultaten

Arbeidswet Asscher werkt averechts

Dat zeggen arbeidsrecht advocaten in Nieuwsuur.Minister Asscher wil dat werkgevers werknemers eerder in vaste dienst nemen en dat werknemers eenvoudiger ontslagen kunnen worden. Dat is het doel van de Wet werk en zekerheid die sinds 1 juli van kracht is. Uit een enquête die Nieuwsuur uitvoerde onder de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nede [...]

Verschil tussen opzegging met instemming werknemer en beëindiging met wederzijds goedvinden

De Wet Werk en Zekerheid introduceert per 1 juli 2015 een nieuwe route voor de beëindiging van een arbeidsovereenkomst: opzegging met instemming van de werknemer. De arbeidsovereenkomst kan dus rechtsgeldig worden opgezegd – zonder ontslagvergunning van het UWV dan wel ontbinding door de kantonrechter – indien de werknemer daarmee inst [...]

Strengere eisen voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid was het de bedoeling van de wetgever dat werknemers vanaf 1 juli 2015 eenvoudiger en goedkoper zouden kunnen worden ontslagen. Met ingang van 1 juli 2015 kun je slechts voor een aantal ontslaggronden bij de kantonrechter aankloppen. Je moet dan denken aan veelvuldige ziekte, disfunctioneren van [&hellip [...]

De rol van de kantonrechter bij ontbindingszaken

Indien de kantonrechter een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst inwilligt, bepaalt deze het einde van de arbeidsovereenkomst op het tijdstip waarop de arbeidsovereenkomst bij regelmatige opzegging – te weten met inachtneming van de geldende opzegtermijn – zou zijn geëindigd, waarbij, indien de ontbinding van de arbeidsove [...]

Zwaarwegend belang bij concurrentiebeding

Op grond van de Wet Werk en Zekerheid is een concurrentiebeding vervat in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd niet meer toegestaan tenzij de werkgever hiervoor een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft. De werkgever dient dus te motiveren waarom het opnemen van een concurrentiebeding noodzakelijk is en specifiek aan te geven dat daarvoor een zwaarw [...]

Wijzigingen arbeidsrecht en ontslagrecht per 1 januari 2015

De wijzigingen via de Wet Werk en Zekerheid zullen een verandering teweegbrengen in het arbeidsrecht en het ontslagrecht. Het eerste deel van invoering van de Wet Werk en Zekerheid zal plaatsvinden per 1 januari 2015. De wijzigingen die per 1 januari 2015 in werking treden zijn:   – Geen proeftijd mag worden overeengekomen ten aanzien [& [...]

Vaststellingsovereenkomst

Een werknemer kan instemmen met een door de werkgever gewenste beëindiging van het dienstverband. Dat zal met name het geval zijn indien de werknemer het eens is met de ontslaggrond en een vergoeding meekrijgt die recht doet aan de situatie. Zowel de werkgever als de werknemer doet er goed aan om gemaakte afspraken in een vaststellingsovereenkoms [...]

Keten contracten bepaalde tijd

Op grond van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is de keten van 3 jaar teruggebracht naar 2 jaar. Dit betekent dat na een periode van 2 jaar de werknemer een arbeidscontract dient te krijgen voor onbepaalde tijd. Om dit te voorkomen, kan de werkgever de arbeidsovereenkomst onderbreken. Voorheen gold daarvoor een periode van 3 […]

Instemming werknemer en bedenktijd

De Wet Werk en Zekerheid introduceert per 1 juli 2015 een nieuwe route voor de beëindiging van een arbeidsovereenkomst: opzegging met instemming van de werknemer. De arbeidsovereenkomst kan dus rechtsgeldig worden opgezegd – zonder ontslagvergunning van het UWV dan wel ontbinding door de kantonrechter – indien de werknemer daarmee inst [...]

Disfunctioneren

Een werkgever kan een werknemer ontslaan indien de werknemer niet goed functioneert. Daarbij is het van groot belang dat de werknemer periodiek wordt beoordeeld. Indien dit niet is gebeurd, wordt het voor een werkgever moeilijk om een werknemer wegens disfunctioneren te ontslaan. Ook moet een werknemer in de gelegenheid worden gesteld om zijn fun [...]