Zoekresultaten

Zwaarwegend belang bij concurrentiebeding

Op grond van de Wet Werk en Zekerheid is een concurrentiebeding vervat in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd niet meer toegestaan tenzij de werkgever hiervoor een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft. De werkgever dient dus te motiveren waarom het opnemen van een concurrentiebeding noodzakelijk is en specifiek aan te geven dat daarvoor een zwaarw [...]

Concurrentiebedingen en relatiebedingen

Het is gebruikelijk dat werkgevers een concurrentiebeding dan wel een relatiebeding met hun werknemers overeenkomen. Zulks moet schriftelijk gebeuren. Bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die na 1 januari 2015 worden gesloten, kan geen concurrentiebeding meer worden opgenomen tenzij het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbe [...]

Hoe ver mag een concurrentiebeding gaan

In een recente zaak van de Rechtbank Amsterdam oordeelde de kort geding rechter over het al dan niet als ‘onredelijk’ verklaren van het door werkgever en werknemer overeengekomen concurrentiebeding dat een wereldwijde omvang had.   Wat was er aan de hand? Werknemer is nog geen twee jaar bij werkgever in dienst op het moment dat hij [&hell [...]

Concurrentiebeding niet rechtsgeldig overeengekomen

Het is mogelijk dat een concurrentiebeding niet rechtsgeldig is overeengekomen, terwijl het beding wel onderdeel is van een arbeidsovereenkomst die door partijen is getekend. Zo oordeelde de kantonrechter te Rotterdam op 29 maart 2013 ten aanzien van de totstandkoming van een concurrentiebeding. Een werknemer die na een faillissement van zijn werkg [...]

Wijzigingen arbeidsrecht en ontslagrecht per 1 januari 2015

De wijzigingen via de Wet Werk en Zekerheid zullen een verandering teweegbrengen in het arbeidsrecht en het ontslagrecht. Het eerste deel van invoering van de Wet Werk en Zekerheid zal plaatsvinden per 1 januari 2015. De wijzigingen die per 1 januari 2015 in werking treden zijn:   – Geen proeftijd mag worden overeengekomen ten aanzien [& [...]

Vaststellingsovereenkomst check

Wilt u de inhoud van de vaststellingsovereenkomst laten checken? Upload hier de vaststellingsovereenkomst – samen met uw arbeidsovereenkomst en recente loonstrook – en wij controleren de inhoud daarvan binnen 24 uur voor een vaste prijs van € 250,– ex BTW.  Aan de hand van de inhoud van de vaststellingsovereenkomst zullen wij b [...]

Vaststellingsovereenkomst

Een werknemer kan instemmen met een door de werkgever gewenste beëindiging van het dienstverband. Dat zal met name het geval zijn indien de werknemer het eens is met de ontslaggrond en een vergoeding meekrijgt die recht doet aan de situatie. Zowel de werkgever als de werknemer doet er goed aan om gemaakte afspraken in een vaststellingsovereenkoms [...]

Over Ons

Wie zijn wij? Ontslaghulp.nl is een initiatief van het onder meer in arbeidsrecht gespecialiseerde advocatenkantoor Volt Advocaten te Haarlem. Volt Advocaten heeft zeer ruime ervaring op het gebied van ontslagrecht. Volt Advocaten adviseert en procedeert al vele jaren voor zowel werknemers als werkgevers. Wij kunnen u adviseren op het gebied van: [...]

De doorbreking van een finale kwijtingsafspraak

Arbeidscontracten worden vaak beëindigd door middel van een beëindigingsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer. Daarin spreken zij af welke rechten en verplichtingen zij over en weer nog hebben bij de beëindiging en daarna. Bijvoorbeeld het recht van een werknemer op een beëindigingsvergoeding of het verval van relatie- en non-concurr [...]