Zoekresultaten

Keten contracten bepaalde tijd

Op grond van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is de keten van 3 jaar teruggebracht naar 2 jaar. Dit betekent dat na een periode van 2 jaar de werknemer een arbeidscontract dient te krijgen voor onbepaalde tijd. Om dit te voorkomen, kan de werkgever de arbeidsovereenkomst onderbreken. Voorheen gold daarvoor een periode van 3 […]

Proeftijd

Een proeftijd is bedoeld om werkgever en werknemer de mogelijkheid te geven nader kennis met elkaar te kunnen maken. Gedurende de proeftijd kan zowel de werkgever als de werknemer de arbeidsovereenkomst beeindigen. Een proeftijd moet schriftelijk worden aangegaan en mag niet langer dan één maand duren wanneer de arbeidsovereenkomst voor een korte [...]

Onderbreken van de arbeidsrelatie voor 3 maanden

Het onderbreken van de arbeidsrelatie voor de duur van 3 maanden en 1 dag teneinde te voorkomen dat een werknemer – na een reeks van 3 contracten voor bepaalde tijd – voor onbepaalde tijd in dienst is, kan niet worden aangemerkt als misbruik van recht en is dus toegestaan zolang het maar een eenmalige gebeurtenis is en […]

Zwaarwegend belang bij concurrentiebeding

Op grond van de Wet Werk en Zekerheid is een concurrentiebeding vervat in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd niet meer toegestaan tenzij de werkgever hiervoor een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft. De werkgever dient dus te motiveren waarom het opnemen van een concurrentiebeding noodzakelijk is en specifiek aan te geven dat daarvoor een zwaarw [...]