Zoekresultaten

Transitievergoeding en nieuwe baan

Het is inmiddels bekend dat aan iedere werknemer die ten minste 2 jaar in dienst is en wiens arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt opgezegd, ontbonden of niet wordt verlengd aanspraak kan maken op een transitievergoeding. Maar is een dergelijke vergoeding ook verschuldigd indien de werknemer reeds uitzicht heeft op een andere baa [...]

Transitievergoeding berekenen

Transitievergoeding berekenen? Met behulp van onderstaande rekentool kunt u zelf berekenen op welke transitievergoeding u mogelijk aanspraak kunt maken. De transitievergoeding vervangt de ontbindingsvergoeding volgens de kantonrechtersformule. Deze rekentool berekent de transitievergoeding op basis van de officiële wettelijke regeling zoals beschr [...]

Bereken uw transitievergoeding

Een werknemer kan vanaf 1 juli 2015 geen aanspraak meer maken op een ontslagvergoeding gebaseerd op de zogenaamde kantonrechtersformule. Iedere werknemer die twee jaar of langer in dienst is geweest, heeft thans recht op een transitievergoeding. Dit geldt dus ook voor een tijdelijk contract van twee jaar dan niet wordt verlengd en van rechtswege af [...]

Arbeidswet Asscher werkt averechts

Dat zeggen arbeidsrecht advocaten in Nieuwsuur.Minister Asscher wil dat werkgevers werknemers eerder in vaste dienst nemen en dat werknemers eenvoudiger ontslagen kunnen worden. Dat is het doel van de Wet werk en zekerheid die sinds 1 juli van kracht is. Uit een enquête die Nieuwsuur uitvoerde onder de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nede [...]

Eerste uitspraak kantonrechter over billijke vergoeding

Op 1 september 2015 heeft de kantonrechter te Den Bosch zich uitgelaten over de vraag of een werknemer in een ontbindingszaak naast de transitievergoeding aanspraak kon maken op een billijke vergoeding. De werknemer vroeg zelf ontbinding van de arbeidsovereenkomst en was van mening dat zijn werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. De werkgeve [...]

Meer ontslagzaken

Berekeningen en checks: – transitievergoeding berekenen – bereken uw ontslagvergoeding – vaststellingsovereenkomst check – ontslag overeenkomstcheck Diversen: – ziekte – vakantie – salarisloon – opzegtermijn – proeftijd – vernietiging – werknemers – werkgevers – procedures vergoeding – vergoeding – procedures – alter [...]

Verschil tussen opzegging met instemming werknemer en beëindiging met wederzijds goedvinden

De Wet Werk en Zekerheid introduceert per 1 juli 2015 een nieuwe route voor de beëindiging van een arbeidsovereenkomst: opzegging met instemming van de werknemer. De arbeidsovereenkomst kan dus rechtsgeldig worden opgezegd – zonder ontslagvergunning van het UWV dan wel ontbinding door de kantonrechter – indien de werknemer daarmee inst [...]

Opzegging zonder toestemming UWV

Ook zonder ontslagvergunning kan een werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen. Als een werknemer niet protesteert tegen een opzegging en dus instemt met de opzegging impliceert die opzegging het einde van de arbeidsovereenkomst, ook al is er geen ontslagvergunning. De werknemer zal dan aanspraak kunnen maken op de transitievergoeding. Voorheen had [...]

Ontbinding door kantonrechter

Indien een werkgever wil overgaan tot ontslag van een werknemer en de werknemer stemt niet in met de opzegging van de arbeidsovereenkomst kan – voor een beperkt aantal gronden – ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter worden gevraagd. De wetgever heeft voorgeschreven voor welke specifieke ontbindingsgronden de kanton [...]

Instemming werknemer en bedenktijd

De Wet Werk en Zekerheid introduceert per 1 juli 2015 een nieuwe route voor de beëindiging van een arbeidsovereenkomst: opzegging met instemming van de werknemer. De arbeidsovereenkomst kan dus rechtsgeldig worden opgezegd – zonder ontslagvergunning van het UWV dan wel ontbinding door de kantonrechter – indien de werknemer daarmee inst [...]